A.D. CRNAGORAPUT - kamenolom „TASKAVAC“

A.D. CRNAGORAPUT je dio koncerna STRABAG SE i ležište „Taskavac“ je organizaciono u nadležnosti MINERAL Grupacije, koja je organizaciona jedinica unutar koncerna STRABAG za eksploataciju mineralnih sirovina. MINERAL Grupacija je jedna od vodećih proizvođača kamenog materijala na tržištu sirovina u srednjoj, jugoistočnoj i istočnoj Europi.

Prikaži veću mapu

Agregati za asfaltne mješavine i beton
Agregati za asfaltne mješavine i beton

[ ]